Old quarry park - Shoham

/

מדובר במחצבה נטושה מנדטורית שסיפקה אבן לצריפין. נשארו סימנים של גשר רכבת ומסילה.

המועצה הכינה תוכנית, תמ"ל 1007 , שאושרה וכוללת בנוסף לשכונה חדשה גם את שטח המחצבה כשצ"פ, מרכז ביקור ביער כחלק מיער שהם. יהיה חיבור משכונה כ"א ישירות לשטח טעון השיקום.

התכנית באזור המחצבה אמורה לכלול:

אמפיתיאטרון של 1,500 מקומות ישיבה.

מבנה של כ- 250 מ"ר שיהווה מרכז ביקור ביער.

אזור קמפינג – אזור לינה למטיילי שביל ישראל הנמצא בסמיכות כ- 800 מ' מהשביל.

בוסתן לפיקניקים ופארק פסלים אולי בשיתוף עם רשות העתיקות.

השטח הכחול שבתחום התוכנית הופקע על ידי המועצה.

נערך סקר עצים בתאום עם רט"ג והוחלט לגבי סטטוס העצים. חלקם מיועדים לשימור. יש כוונה לעבות את  כמות העצים בכדי לאפשר אזור פיקניק.

המטרה לשמר כמה שאפשר טופוגרפיה קיימת.

מר ברוס לוין, המתכנן הנופי, נתן סקירה ופירוט לגבי התכנית:

האמפיתיאטרון – הישיבה - הקהל יושב מול הצוק. מצוק המחצבה ישמש כתפאורת רקע. הבחירה נעשתה דווקא לכיוון זה בעיקר בגלל מופע השמש בשעות אחר הצהריים, שיכול לסנוור את הצופים. תוכננה דרך מוסדרת לרכב חירום, שבילי הליכה, גידור תיחום וגידור בטיחותי.

בבוסתן – מתוכננים שבילים, דרכי עפר, תוספת נטיעות, טרסות חקלאיות, פינות ישיבה. הצמחייה ישנה ותהיה רק תוספת קטנה. חניון קק"ל קלאסי.

טיילת מצוק - תתחבר לשבילים אחרים בפארק.

מרכז מלאכי שביל ישראל - יכלול חניון ללינת לילה לצועדת  שביל ישראל.

מצפורים בנקודות נוף בתכנית.

באופן כללי חוצבים בשטח את הבליטה באזור האמפיתאטרון המיועד ומשתמשים בחומר כדי שיהיה חומר למלא את הסוללות. משתדלים לאזן בין חפירה ומילוי.

באזור המחצבה הקטנה )שטח שאינו בקו הכחול של התוכנית(, הצמודה לשטח המיועד לשיקום, יש כוונה בעתיד לפנות ליזמים להקמת אזור פעילות פנאי משלימה, אזור מגודר ומנוהל. מיזם טיפוס, אטרקציות, פארק חבלים – חטיבת קרקע מנוהלת. כרגע שטח זה לא מתוכנן לשיקום והוא אינו באחריות המועצה

Location
Category

Parks and Promenades

Status

Under construction

Location

Shoham forest

Year

-